Toppmeny

Legater

Her er noen tips om legater du kan søke om støtte:

  • www.eckbos-legater.no
    Legat X – Major og Advokat Eivind Eckbos Legat til fremme av kristelig og sosialt arbeide.

    «Legatets formål skal være fremme av kristelig og sosialt arbeide og fremme av vennskap og samarbeide interskandinavisk og internasjonalt i forbindelse med lignende institusjoner i andre land, alt under synsvinkelen en sunn sjel i et sunt legeme, absolutt renhet, ærlighet, uselviskhet og kjærlighet.»

 
 
Dersom du har tips om andre legater en kan søke om støtte fra, er det flott om du sender en e-post til Kjetil.

ImF-UNG, Idrettsvegen 10, 5353 Straume  |  Tlf: 56 31 42 40  |  Epost: imf@imf.no