Toppmeny

Evangeliseringsfond

Administrasjonsleder Anja Ulveseth Heggen i ImF tar gjerne imot din søknad

ImF sitt evangeliseringsfond
skal gi støtte til evangeliseringstiltak i:

A: By- og bydelsmisjon.

B: Evangeliske aksjoner over hele arbeidsfeltet, men spesielt i svake områder.

C: Prosjekt som har den hensikt å virke evangeliserende på lengre sikt.
(Forklaring: Prosjekt som krever mye i starten, men som vi først etter en viss tid vil se fruktene av. Kan gjerne kalle det oppstartshjelp.)

D: Prosjekt med evangeliserende profil.
(Forklaring: Prosjekt som er spisset inn på det å nå nye mennesker med evangeliet med en ny arbeidsmåte)

Støtte skal primært gis til nye evangeliseringstiltak.

Prosjektet som mottar støtte, må i løpet av tre år være selvfinansiert, og må forvente en nedtrapping av den støtten fondet kan gi.

Søknadsfristen i år er satt til 1. mars

Søknaden sendes til ImF

ImF-UNG, Idrettsvegen 10, 5353 Straume  |  Tlf: 56 31 42 40  |  Epost: imf@imf.no