Toppmeny

Sprell levende

ImF-UNG har en avtale med Søndagskolen Norge  om bruk av Sprell Levende

De viktigste punktene i avtalen er at vi skal reklamere for Sprell Levende i vår organiasjon.
De som jobber i kretsene vil også bli orientert om kurs som NSSF har og bli invitert til dette. 

Lokale lag i ImF-UNG som bruker Sprell levende, kan søke og vil motta frifond-midler fra ImF-UNG til bruk på Sprell levende. 

ImF-UNG, Idrettsvegen 10, 5353 Straume  |  Tlf: 56 31 42 40  |  Epost: imf@imf.no