Toppmeny

Prosjektstøtte

ImF- UNG får hvert år tildelt Frifond penger. De siste årene har dette beløpet vært på ca 2 millioner. 

Inntil 30% av Frifond støtten kan deles ut som prosjektstøtte. Søknadsfristen er hvert år 15 april. Eget søknadsskjema ligger her 

Prosjektstøtte gis til søknader som har et hovedfokus på ledertrening, og prosjekt som har som mål å få flere med i laget.

Dette må også komme fram i begrunnelsen av søknaden.

Vi ønsker å utfordre eksisterende lag til å starte opp nye lag på nye steder enten alene eller sammen med personer som bor på stedet. Dette går det an å søke om prosjektstøtte til!

Lederutviklingsprosjekter som tar i bruk ressurser innen ImF/ImF-UNG vil bli prioritert. Dersom man trenger å gå til innkjøp av utstyr for å gjennomføre prosjektet vil det også kunne gis støtte til det. Det gis ikke støtte til å ansette personer.

Innen 14 dager etter å ha mottatt tildelingsbrev kan prosjekt- søker klage på vedtaket. Klagen sendes ImF- UNG og behandles av landsstyret for ImF-UNG.

Kriterier:

– Alle lag som søker må ha levert inn medlemsliste for året før.
– Prosjektet må ha minimum 30 % i egenandel.
– Dersom man har fått støtte til samme prosjekt i totalt 3 år vil støtten opphøre.
– Ved gjennomført prosjekt eller senest 1 april året etter tildeling skal det sendes inn en kort rapport om prosjektet.
– Søknaden skal skrives på maskin (ikke håndsskrevet).
– Søknaden skal innholde en enkel finansieringsplan.

Søknaden skal inneholde:

– Navn på laget.
– Antall medlemmer.
– Leder i laget med adresse, postnr, email og mobilnummer.
– Navn på prosjektet samt en beskrivelse av prosjektet. (viktig at søknaden gir et tydelig svar på hva som er målet med prosjektet)
– Hvor mye søker dere om?
– Kontonummer.
– Tidsramme for gjennomføring av prosjektet.

Tildeling.

På siste styremøte til ImF-UNG før sommerferien blir søknadene behandlet. Frifond- pengene blir ikke delt ut til ImF-UNG før i juli. Alle som har søkt vil få svarbrev på søknadene i løpet av august. Pengene vil bli sendt ut i løpet av september.

Vedtatt på Landsstyremøte 24 september 2012.

Send søknaden til

Indremisjonsforbundets Barne- og ungdomsorganisasjon.
Søre Bildøy.
5353 Straume.
eller fyll ut skjema her

ImF-UNG, Idrettsvegen 10, 5353 Straume  |  Tlf: 56 31 42 40  |  Epost: imf@imf.no