Toppmeny

K-Stud

k-stud

VISSTE DU AT 8 TIMER ER NESTEN ALT SOM SKAL TIL FOR Å FÅ TILSKUDD FRA K-STUD?

K-STUD fordeler statsstøtte til studiearbeid!

Kristelig studieforbund får i år ca 14 millioner kroner årlig i statlige midler som de fordeler videre til studieaktiviteter i menigheter og organisasjoner.

Med studiearbeid menes alle typer organisert læring (kurs, temasamlinger, leir, kor/musikk osv.) for voksne (14 år og oppover) på min. 8 timer for frivillige og ansatte!

Her burde det være mange muligheter for lag/foreninger/gruppen innen ImF!!

K-stud har følgende satser for tilskudd til studiearbeid i år:
– 80 kr pr kurstime til kurs, kor og andre sang-og musikkgrupper
– 60 kr pr time i smågrupper

KORT SAGT:

Det er kanskje enklere å få tilskudd enn du kanskje tror!

Se aktuell kontaktinfo på hjemmesidene: www.k-stud.no!

ImF-UNG, Idrettsvegen 10, 5353 Straume  |  Tlf: 56 31 42 40  |  Epost: imf@imf.no