Toppmeny

Forkynning

Andakt-ill

Ungdomsforkynner Tor Ingvald

«Med Guds ord til folket»
Dette er mottoet til ImF, og det er en viktig del av det arbeidet ImF-UNG driver med. Derfor sender vi ut barne- og ungdomsforkynnere til leirer og andre arrangement, dette er en av våre primæroppgaver.  

Preik.tv
Vi ønsker også å få Guds ord ut på nett. Derfor har vi satset på preik.tv som er korte videosnutter som kan fungere som en introduksjon, aktualisering eller kort andakt med mulighet for samtale i grupper i etterkant.  

Podcast
Ønsker du å lytte til taler og bibeltimer finner du mye god undervisning på podcasten vår. Denne kan du også abonnere på i iTunes   

 

 

 

ImF-UNG, Idrettsvegen 10, 5353 Straume  |  Tlf: 56 31 42 40  |  Epost: imf@imf.no