Toppmeny

Kidz Camp

Barnetog på Kidz Camp

Kidz Camp er navnet på barnearbeidet til Lyngdal Bibelcamp.

 

VISJON

Barna skal oppleve campen som et trygt sted å være, hvor de blir sett i storfellesskapet og møter voksne som er glade i dem.

Barna skal få oppleve glede, ha det gøy og få være i et godt, sosialt fellesskap hvor de kan finne nye venner.

Barna skal få møte verdens beste venn, Jesus, og oppleve at de er elsket av Gud.

Ønsket er at barna kan få bruke hele seg, sine evner og nådegaver og bli bevisste etterfølgere av Jesus.

 

MÅL

1. Tro

Jesus skal være sentrum for barnearbeidet.
Målet er en hverdagsrelatert og relevant undervisning, slik at barna kan få et personlig forhold til Jesus.

2. Trygghet

Barn og foreldre skal være sikre på at vi setter barnas trygghet høyt. 

  • Åndelig trygghet:
    Hvert enkelt barn kommer til campen med ulik erfaring, åndelig kunnskap og kjennskap – og skal bli tatt på alvor med sine spørsmål og tanker rundt det å tro. 
  • Følelsesmessig trygghet:
    Barna skal bli møtt av ledere som er imøtekommende og få oppleve at de er akseptert for den de er. 
  • Fysisk trygghet:
    Utstyr som brukes skal være trygt for de ulike aldersgruppene. Barna får armbånd hvor navn og telefonnummer står, slik at foreldre kan kontaktes ved behov. 

3. Tilrettelegging
Alt barnearbeid ved campen skal være godt planlagt og gjennomtenkt: både organisering, sang og musikk, undervisning og aktivitet.

Barn lærer ulikt – barna skal derfor få undervisning som er tilrettelagt og variert slik at barna blir møtt der de er.

Barna må få bruke hele seg, slik at de opplever at dette er et kjekt sted å være og blir motiverte for å lære.

4. Til inspirasjon
Barneopplegget ved bibelcampen skal være et sted hvor lokale ledere kan finne inspirasjon og nye ideer.

 

Les mer på nettsiden til Lyngdal Bibelcamp

ImF-UNG, Idrettsvegen 10, 5353 Straume  |  Tlf: 56 31 42 40  |  Epost: imf@imf.no